Den gode konsulation

Den gode konsultation skal ses som en proces

Jeg har sammensat en del gode forskellige guides til hvordan du opnår den gode konsultation- og ikke mindst hvordan den kan skabes!

For du kan selv gøre noget for at, din konsultation hos reumatologen/lægen forløber bedst muligt og samtidig du for alle dine forventninger opfyldt og alle forventningerne der er til dig som patient også bliver opfyldt.

Start med at, betragte den gode konsultation som et møde eller proces, der består af 3 faser. Før – under og efter! Hvert faser hører der en række problemstillinger, spørgsmål og udtryk til og der har tilhørende svar. Se dette som en tjekliste for hvad du bør være opmærksom på og som en forberedelse til selve konsulationen.

Hvad er formålet?

Formålet med at bruge redskaberne er, at det skal hjælpe dig til at få dine egne ønsker og behov til din medicinske behandling bliver sat på dagsordenen. Den skal understøtte en god dialog med din læge/dermatolog og den forløber bedst mulig for dig og du samtidige for stillet alle dine spørgsmål og ikke sidder tilbage med uforstående spørgsmål, bekymring og en lettere forvirring, samt en følelsen af at du har mistede kontrollen over “konsultationen”. Du kan være forberedt, tager ansvar for din egen situation og opnår den gode konsultation.

FØR konsultationen

Hvad gør du for at, dokumentere ”dine” symptomer? og er du forberedelse til konsultationen?

* Personlige medicindagbog –  Udarbejd en gigtdagbog, hvor du har overblik over henholdsvis gode og dårlige dage.
* Tag et billeder af dine hævet led og tag dem med til Reumatologen/lægen

Hvad gør du, hvis du har mange spørgsmål?

* Skriv alle dine spørgsmål ned på en blog som de kommer, du kan ikke huske dem på selve dagen.
* Sorteres dem og dan dig først et overblik og find ud af, hvilke der er vigtigst.
* Notér de vigtigste øverst
* Hvilke spørgsmål kan sygeplejersken hjælpe med?

Hvilke spørgsmål kan kun reumatologen / lægen besvare?

Hvad vil du med konsultationen og hvordan vil du opnå dette? Sæt dig et mål for konsultationen og vær udelukkende fokuseret mod dette.

Bisidder:

Hvad er fordele og ulemper ved en bisidder?

Fordele:
* Fire ører hører bedre end to og de ekstra ører hører altid det hele, hvor du som syg ikke altid for alt med fra samtalen.
* De kan yde støtte og opbakning, så man ikke bliver overhørt og umyndiggjort og føler sig usynlig i procesen.

Ulempe:
* Bisidder kan tage styringen og stille for mange (irrelevante) spørgsmål, hvis ikke bisidderen kender sygdommen godt nok!

Under konsultationen

Hvad gør du for at sikre et godt samarbejde med lægen / reumatologen? Gennemførelse af en god konsultationen!

* Kom til tiden!
* Vær ærlig i din kommunikation
* Vær åben
* Vis respekt og skab tillid
* Brug humor til at, få samtalen til at glide
* Stil KRAV! -til at lægen/reumatologen er forberedt og har læst din journal.

Hvad gør du, hvis du ikke forstår svaret fra din læge / reumatolog?

* Hold fast i dit spørgsmål, spørg igen og kræv et svar (på den pæne måde)
* Spørg eventuelt din sygeplejersken, når du kommer ud fra konsultation ved lægen / reumatologen.
* Ring til afdelingen efterfølgende og gengiv dit svaret for at sikre du har forståelsen for kommende behandling.
* Hvad gør du for at sikre, at alle oplysninger kommer i din journal?

Tjek din patientjournal efter behov på sundhed.dk eller få udleveret en kopi hos din egen læge eller ved sygeplejersken på afdelingen.

Hvordan sikrer du, at dialogen med lægen / reumatologen bliver struktureret?

* Sæt dig et mål dagen før konsultationen, hvad forventer du at, få svar på!
* Afstem dine forventninger, når du kommer ind (fortæl hvad du forventer at, få med fra konsultationen den dag)

Hvordan kan du vise det mest “retvisende”billede” af din sygdom og smertesituation?

* Anvend din personlige medicindagbog – den udarbejdet gigtdagbog –notér udsving og tag billeder
* Vær ærlig, men giv ikke lægen / reumatologen et øjebliksbillede
* Man skal ikke fortælle, hvordan man har det her og nu, men hvordan du har haft  det siden sidst – MED andre or, hus også de dårlige dage!

EFTER konsultationen

Hvad gør du, hvis du ikke kan forstå eller der er noget du ikke har forstået efter konsultationen?

* Ring til sygeplejersken, hvis du er i tvivl! De hjælper gerne ?

Hvad gør man, hvis man får bivirkninger i forbindelse med ny medicin?

* Alt afhængig af bivirkninger ringes der til enten din pågældende afdeling eller til egen praktiserende læge.
* Fingre prej er; al reumatologiske spørgsmål går til reumatologis afd. og øvrige rettes til egen læge.

Hvad gør du, hvis dialogen med reumatologen går skævt?

* Tag en snak med din læge / reumatolog for at, udrede situationen.
* Bed sygeplejesken om at, du ønsker tilknytning anden læge, hvis du mener at, kommunikationen ikke er til at, forbedre.
* Tag en bisidder med ALTID!
* Søg hjælp og vejledning hos sygeplejerken.

Hvad kan du gøre for at forberede dig bedre inden næste konsultation?

* Forberedelse er Nøgleordet! ?

Du kan finde redskaberne ’Min personlige medic- indagbog’ og ’Forberedelse af konsultation’ samt informationer om, hvordan du kan bruge det på hjemmesiden; www.socialstyrelsen.dk.

Spørgeskema: medicindagbog.pdf – Spørgeskema: selve konsultation

Med ønsket om en skøn dag fra mig til dig og husk du er mere end velkommen til at kommentere, dele eller like, det jeg lavet -og tak fordi at du læser med!

Hilsen-blog-livet-med-gigt-lisbeth

Følg mig på

Instagram – Facebook – Bloglovin

Sidder du og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om, eller har andre glæde af et foredrag, så skriv til mig på mailen.

Du kan også læse om mine andre foredrag og konsulentarbejde her

Tak for din kommentar, jeg er altid glad for kommentar