Hvad er Lægemiddelstyrelsen?

Lægemiddelstyrelsen er en organisation under Sundhedsministeriet, og de spiller en vigtig rolle i at lave regler og politikker omkring medicin i Danmark. De arbejder også sammen med andre landes medicinmyndigheder i EU.

Styrelsen hjælper Sundhedsministeriet med at lave nye love og regler om medicin, og de sørger for, at den medicin, vi bruger her i landet, er af god kvalitet. Det gælder ikke kun medicin til mennesker, men også til dyr. De tager sig også af regler om apoteker, medicinsk udstyr og stoffer, der kan påvirke sindet.

Lægemiddelstyrelsen har også ansvaret for at godkende videnskabelige forsøg med ny medicin, inden firmaer kan sælge den her i Danmark. Hvis du som patient eller pårørende har spørgsmål om mangel på medicin, hvordan du anmelder bivirkninger, opbevarer din medicin ordentligt, eller hvis du er bekymret for, at din medicin ikke er ægte, så kan du finde information og hjælp på deres hjemmeside.

Jeg har samlet informationen for at gøre det lettere for dig at rapportere bivirkninger og finde løsninger, hvis din medicin er svær at få fat i. De hjælper også med andre spørgsmål, du måtte have om din medicin.

Hvordan opbevarer jeg min medicin?

Hvor aflevere kan jeg aflevere min medicin?

Mangel på medicin

Anmelde bivirkninger af min medicin

Anmelde bivirkninger af min medicin – Skema

Bange for at din medicin er forfalsket?

Anmelde bivirkninger af min medicin – E-blanket


Hvad er European Medicin Agency (EMA)?

EMA er forkortelsen af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det er et decentraliseret agentur under Den Europæiske Union (EU), der er ansvarlig for den videnskabelige evaluering, overvågning og sikkerhedsovervågning af lægemidler i EU.

Vi kender det selv! Vi, patienter og pårørende googler mange, mange gode spørgsmål, og oftes finder vi også det vi leder efter (tror vi). Det er min anbefalinger, at finder du mange flere oplysninger omkring din medicin de rigtige steder, som Lægemiddelstyrelsen eller EMA. (Husk; at når du googler din medicin finder du oftest indlægsseddelen for sundhedsfaglige og det som der er skrevet til os patienter og pårørende i et forståeligt sprog, er indlægssedlen i din indpakning af din medicin).

Daglig drift af EMA

Det er de korte træk om EMA, der er styret af en uafhængig bestyrelse. Dens daglige drift udføres af EMA-personalet, overvåget af EMA’s administrerende direktør. EMA er en netværksorganisation, hvis aktiviteter involverer tusindvis af eksperter fra hele Europa. Disse eksperter udfører arbejdet i EMA’s videnskabelige komitéer. Den 2. marts 2020 implementerede EMA ændringer i sin organisationsstruktur for at sikre, at den fungerer så effektivt som muligt for at levere output af høj kvalitet til folke- og dyresundhed.

De vigtigste ændringer omfatter: Integration af operationer inden for humanmedicinske lægemidler i én humanmedicinsk afdeling; etablering af fire missionskritiske task forces til at støtte afdelingerne for human- og veterinærmedicin, der samler ekspertise til at drive transformationsændringer på højt prioriterede områder.

Omorganiseringsøvelsen tager højde for det hurtigt udviklende landskab for farmaceutisk forskning og udvikling, der kræver, at regulatorer følger med fremskridt inden for videnskab og teknologi og forbereder sig på fremtidige udfordringer i et stadigt accelererende tempo.

Ændringen er også drevet af behovet for at om at kalibrere til et lavere antal medarbejdere efter EMA’s flytning til Amsterdam i 2019, samtidig med at man håndterer en øget arbejdsbyrde på grund af implementeringen af ​​forskellige ny lovgivning vedrørende kliniske forsøg, veterinærmedicin, medicinsk udstyr og databeskyttelse.

Beskytter og fremmer folkesundhed

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) – beskytter og fremmer folkesundhed og dyresundhed ved at vurdere og overvåge lægemidler inden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

European Medicin Agency website

Det Europæiske Lægemiddelagenturs


Kontakt

Jeg er ikke til at, træffe lige nu. Men du kan sende mig en e-mail, og jeg vender tilbage til dig.